מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    ט"ו בשבט

    (ו) ראש השנה לאילנות – וממנו סופרים את שנות העץ לעניין עורלה או מעשר.

    ראו גם ערכים 'עורלה' – 'תרומות ומעשרות'.

    ...