מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    טלית גדול

    בד מלבני גדול העשוי בדרך כלל צמר – ובארבע פינותיו שזורות ציציות. מתעטפים בטלית גדול בתפילת שחרית ובעת העלייה לתורה. שליח הציבור מתעטף בה במשך התפילה.

    ראו גם ערכים  'טלית קטן' , 'שליח ציבור'.

    ...