מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    טלית קטן

    מכיוון שמצוות הציצית קיימת רק בבגד שיש לו ארבע פינות – וברוב הבגדים היום אין ארבע פינות – לובשים מתחת לבגדים טלית קטן – ציצית – שיש לה ארבע פינות – לשם קיום המצווה.

    ראו גם ערכים 'ארבע כנפות' – 'ציצית' , 'טלית גדול'.

    ...

    כדאי ללמוד עוד על השכמת הבוקר