מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    י"ג מידות הרחמים

    הדרכים שבהן נוהג הקב"ה בהנהגת העולם – נאמרו למשה בסיני לאחר חטא העגל – ומשמשות כתפילה בעת צרה.

    ...