מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    יום הדין

    ראו ערך 'ראש השנה'.

    ...