מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    יום הכיפורים

    יום צום ותענית החל בי' בתשרי – ובו מכפר ה' על עוונות בני ישראל.

    מכונה בתורה גם 'שבת שבתון'. ראו גם ערכים 'ימים נוראים' – 'עשרת ימי תשובה'.

    ...