מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    יום טוב שני של גלויות

    יום טוב שמוסיפים בחוץ לארץ לאחר כל יום טוב מהתורה. הסיבה לכך היא שבזמן חז"ל – כשהיו מקדשים את החודש על פי הראייה – היו שולחים שליחים להודיע מתי ראש חודש – אך מקומות רחוקים שהשליחים לא היו מספיקים להגיע אליהם בזמן – חגגו מפאת הספק שני ימים בכל חג (מלבד יום הכיפורים).

    מנהג זה נשתמר עד היום בחוץ לארץ – אף שהלוח בימינו קבוע.

    ...

    כדאי ללמוד עוד על פסח