מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    יום טוב

    חג מהתורה – שאסור לעשות בו מלאכה ויש לכבדו במאכל ובמשתה ובכסות נקייה. הימים הטובים הם: ראש השנה – יום הכיפורים ושלושת הרגלים (פסח – שבועות וסוכות) ללא ימי חול המועד – וכן שמיני עצרת.

    ...

    כדאי ללמוד עוד על יום טוב