מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    י"ז בתמוז

    ראו ערך 'צום יז בתמוז'.

    ...