מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    [ימי] בין המְצרים – ימי בין המצרים

    שלושת השבועות שבין שבעה עשר בתמוז לתשעה באב – הנחשבים כימי אבל על חורבן שני בתי המקדש – ודיני האבלות בהם הולכים ומחמירים ככל שמתקרבים לתשעה באב.

    ראו גם ערכים: 'צום י"ז בתמוז' – 'תשעה באב'.

    ...