מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    'יעלה ויבוא'

    תפילה הנאמרת בתפילת העמידה ובברכת המזון בחגים ובראשי חודשים – ובה בקשה שה' יזכרנו לטובה.

    ראו גם ערכים 'יום טוב' – 'ראש חודש '

    ...