מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מושגים קשורים לפסוקי דזמרה

    'ישתבח'

    ברכה המסיימת את 'פסוקי דזמרה' – ועניינה שבח לה'.

    ראו גם ערך 'פסוקי דזמרה'.

    ...

    כדאי ללמוד עוד על תפילה