מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מושגים קשורים לקדושת השבת וההכנות

  • כבוד ועונג שבת - מערכים

  • כבוד ועונג שבת - דפי עבודה

   עמודים 28-29

   עמוד 28

   עמוד 29

  • כבוד ועונג שבת - מצגות

   מצגת מפעילה

   הלכה בשמחה- מצגת מפעילה

  • כבוד ועונג שבת - סרטונים ושמע

   קטעי שמע

   סיפור- בזכות שמחת השבת

   דנים על הסיפור- כיצד מכבדים ומענגים את השבת

  כבוד ועונג שבת

  ...
  • מערכים

   מכבדים את השבת- מדריך למורה
   מדריך למורה

   מכבדים את השבת- מד"ל

  • דפי עבודה

   דפי עבודה מהספר "הלכה בשמחה"
   עמודים 28-29

   עמוד 28

   עמוד 29

  • מצגות

   מכבדים את השבת- מצגת מפעילה
   מצגת מפעילה- מכבדים את השבת

   הלכה בשמחה- מצגת מפעילה

  • סרטונים ושמע

   מכבדים את השבת- קטעי שמע
   קטעי שמע

   סיפור- בזכות שמחת השבת

   דנים על הסיפור- כיצד מכבדים ומענגים את השבת