מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    'כבולעו כך פולטו'

    כלל בהלכות כשרות – שלפיו האיסור יוצא מדפנות הכלי באותה דרך שבה הוא נבלע בתוכו. לדוגמה – כלי ששימש למרק רותח – מגעילים על ידי טבילתו במים רותחים. ראו גם ערכים 'הגעלת כלים' – 'כשרות' – 'מאכלות אסורים'.

    ...