מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

  כבולעו כך פולטו

  כלל בהלכות כשרות – שלפיו האיסור יוצא מדפנות הכלי באותה דרך שבה הוא נבלע בתוכו.

  לדוגמה – כלי ששימש למרק רותח – מגעילים על ידי טבילתו במים רותחים.

  ראו גם ערכים 'הגעלת כלים' – 'כשרות' – 'מאכלות אסורים'.

  ...

  כדאי ללמוד עוד על פסח