מעלין בקודש
רשת חינוך חבד
46

    כבולעו כך פולטו

    כלל בהלכות כשרות – שלפיו האיסור יוצא מדפנות הכלי באותה דרך שבה הוא נבלע בתוכו.

    לדוגמה – כלי ששימש למרק רותח – מגעילים על ידי טבילתו במים רותחים.

    ראו גם ערכים 'הגעלת כלים' – 'כשרות' – 'מאכלות אסורים'.

    ...