מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    כוונת הלב

    בשעת התפילה וקריאת שמע חשוב לא רק לומר את המילים אלא גם לחשוב על משמעותן ולהבין את כוונתן. בתפילה אנו צריכים להתכוון שאנחנו עומדים לפני ה' ובקריאת שמע אנחנו מקבלים על עצמנו עול מלכות שמים.

    ראו גם ערכים 'תפילת העמידה' , 'קריאת שמע'.

    ...