מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

  כורך

  אחד מחמישה-עשר סימני ליל הסדר.

  בליל הסדר כורכים את המצה עם המרור – זכר למנהגו של הלל הזקן בזמן בית המקדש לכרוך יחד את המצה – המרור וקורבן הפסח. כיום הכריכה בהנחת המרור בין שני שברי מצה.

  ראו גם ערכים 'ליל הסדר' – 'מצה' – 'סימני הסדר'.

  ...

  כדאי ללמוד עוד על פסח