מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מושגים קשורים לנטילת ידיים שחרית

    כח גברא

    פעולה הנעשית מכוחו של האדם [גברא = אדם]. בנטילת ידיים בבוקר  ובנטילת ידיים לאכילת לחם- צריך שהנטילה תיעשה על ידי פעולה שבה האדם שופך את המים על הידיים ואי אפשר ליטול במים הנשפכים מאליהם למשל מצינור שמקלח מים.

    ...