מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    'כל נדרי'

    הנדר הוא התחייבות חזקה של האדם – ומכיוון שאנשים רבים אינם נמנעים מלנדור נדרים – ואינם מקפידים לקיימם – נוהגים לפני תפילת ערבית של ליל יום הכיפורים להתיר את הנדרים של כל הקהל בתפילת 'כל נדרי' – כך שגם הנדרים שהאדם נדר יהיו מותרים – ובכך הוא לא יעבור על הפרת הנדר.

    ראו גם ערך 'יום הכיפורים'.

    ...