מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    כפרה

    לאחר שאדם שב מדרכו הרעה – מתוודה על חטאיו ומתחייב שלא לחזור עליהם.

    הקב"ה מכפר על האדם ומנקה אותו מהתוצאות הרעות שנגרמו מהחטא. ראו גם ערכים 'תשובה' – 'בעל תשובה'.

    ...