מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    כשרות

    מערכת כללים של מצוות ואיסורים שעניינם סוגי המזון המותרים והאסורים.

    ראו גם ערך 'מאכלות אסורים'.

    ...