מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    'לא תתעלם'

    מי שמוצא אבדה חייב לקחתה ולהשיבה לבעליה ואסור לו להתעלם מהאבדה.

    ראו גם ערך 'אבדה' – 'השבת אבדה'.

    ...