מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    'לדוד ה' אורי וישעי'

    המילים הפותחות את פרק כ"ז בתהלים – הנאמר מראש חודש אלול ועד הושענא רבה בכל יום – אחרי תפילות שחרית ומנחה – ולפי מנהג אשכנז אחרי תפילות שחרית וערבית.

    ...