מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מושגים קשורים ללשון הרע ורכילות

    לשון הרע

    המספר דברי גנאי על חברו אפילו שהם דברי אמת. עובר על 'לשון הרע', והוא עוון גדול מאוד

    ...