מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    'מודים דרבנן'

    בחזרת הש"ץ בזמן ששליח הציבור אומר 'מודים' הקהל אומר נוסח של הודאה.

    ראו גם ערכים 'תפילת העמידה' – 'ברכת ההודאה' – 'שליח ציבור' – 'שמונה-עשרה'.

    ...