מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

לומדים מהספר

  • מוקצה ובסיס לדבר האסור - תצפית

   מצגות בנושא מוקצה

   1. מוקצה- הקדמה

   3. כלי שמלאכתו להיתר

   2. כלי שמלאכתו לאיסור

   4. מוקצה מחמת חסרון כיס

   5. בסיס לדבר האסור

   6. סוגי מוקצה נוספים

   מצגת סיכום הלכות מוקצה

   חזרה על דיני מוקצה

   חזרה על דיני מוקצה

  • מוקצה ובסיס לדבר האסור - פעילויות הערכה

   משחק רביעיות בנושא מוקצה

   כרטיסי רביעיות מוקצה

  מוקצה ובסיס לדבר האסור

  ...
  • תצפית

   תצפית- מוקצה ובסיס לדבר האסור
   סרטון למורה- איסור מוקצה

   איסור מוקצה

   סרטון למורה- מוקצה מחמת גופו

   מוקצה מחמת גופו

   מצגות להקניית הנושא

   1. מוקצה- הקדמה

   2. כלי שמלאכתו לאיסור

   3. כלי שמלאכתו להיתר

   4. מוקצה מחמת חסרון כיס

   5. בסיס לדבר האסור

   6. סוגי מוקצה נוספים

   מצגת סיכום

   מצגת סיכום הלכות מוקצה

   חזרה על דיני מוקצה

   חזרה על דיני מוקצה

  • פעילויות הערכה

   פעילויות הערכה בנושא מוקצה
   משחק רביעיות בנושא מוקצה

   כרטיסי רביעיות מוקצה

   כרטיסי רביעיות מוקצה- תשובות