מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מושגים קשורים לכיבוד הורים

    'מורא אב ואם'

    יש לנהוג ביראה כלפי ההורים ולא לעשות פעולות העלולות להתפרש כזלזול. למשל: אין לשבת בכיסא המיוחד להם – ואין לדבר אליהם בחוסר כבוד.

    ראו גם ערך 'כיבוד אב ואם'.

    ...