מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    מחזור

    כינוי לסידור מיוחד לתפילות ראש השנה – יום הכיפורים ושלושת הרגלים. ראו גם ערכים 'סידור' – 'ראש השנה' – 'יום הכיפורים' – 'שלושת הרגלים'.

    ...