מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    מלאכה בחול המועד

    ימי חול המועד אסורים במלאכות ובפעולות שיש בהן טרחה ושאינן מיועדות לצורכי החג.

    ראו גם ערך 'חול המועד'.

    ...