מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    מלאכה בחול המועד

    ימי חול המועד אסורים במלאכות ובפעולות שיש בהן טרחה ושאינן מיועדות לצורכי החג.

    ראו גם ערך 'חול המועד'.

    ...

    כדאי ללמוד עוד על יום טוב