מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    מלאכה ביום טוב

    כל מלאכה שאסור לעשות בשבת – אסור לעשות גם ביום טוב – מלבד מלאכות שנעשות לצורך 'אוכל נפש' בחג עצמו.

    ראו גם ערכים 'יום טוב' – 'אוכל נפש'.

    ...

    כדאי ללמוד עוד על יום טוב