מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מושגים קשורים למלאכת בונה וסותר

  • מלאכת בונה וסותר - נקודת זינוק

   איך ייתכן שאנחנו "בונים" מבלי שנהיה פועלי בניין?

   מלאכת בוה-כרטיס כניסה

   כרטיס כניסה – בונה וסותר

  • מלאכת בונה וסותר - תצפית

   "בונים עלינו"- נלמד ונצבור כרטיסי "אסור " ו"מותר"- מוכנים?!

   כרטיסי אסור/מותר

   כרטיסי מותר

   כרטיסי אסור

   כרטיסי אסור ומותר

   כרטיסי שאלות

   כרטיסי שאלות

   כרטיסי שאלות לכתיבה

  • מלאכת בונה וסותר - פעילות סיכום

   אז מה בתרמי"ל שלי?

   תרמילים

   מה בתרמיל?-כל התרמילים בנות

   מה בתרמיל?-כל התרמילים

  מלאכת בונה וסותר

  מהי מלאכת בונה וסותר? אילו פעולות בשבת קשורות למלאכה זו?

  ...
  • נקודת זינוק

   להכניס בהקדמה למורה מה ביחידה?

   • נצעד בשביל"ם של ההלכה: נגרה את התלמידים במשימת פתיחה ראו ב"נקודת זינוק", נמשיך במבט מקיף על פרק ההלכות בפעילות "תצפית", ונסיים במבט אישי ראו ב"מה בתרמי"ל שלי"?
   • מלאכת בונה- הסבר למורה:
    • המלאכה במשכן: המשכן היה מורכב מחלקים. בכל פעם שנדדו הקימו וכשהמשיכו פרקו את המשכן.
    • אבות ותולדות:
     • אב מלאכה: פעולה של בניית בניין או חלקים ממנו ; או פעולה של סתירה (פרוק) בניין.
     • תולדה: הקמת אוהל קבוע- תולדת בונה, פירוק האוהל הקבוע- תולדת סותר.
    • עקרונות
     • גזרת  חכמים- איסור עשיית אוהל אפילו עראי כדי שלא יגיעו לבניית אוהל קבע.
     • בניה- לקיחת חומרי גלם כדי להעניק להם צורת בניין. מה שאסור לבנות אסור גם לסתור.
     • תחומי הבנייה:
      1. בניית אוהל/ מחיצה
       • אוהל עראי- כל דבר שפורשים מלמעלה כדי להגן משמש באופן זמני.- אסור
       •  תוספת עראית לאוהל קייםמותר-מהו "אוהל קיים"? שתי אפשרויות להגדרה אוהל קיים: – משהו פרוס ברוחב של לפחות ברוחב של טפח (8 ס"מ)- (סעיף ג)– חישוקים וכד' מעל מיטה כשהרוחב ביניהם הוא עד 3 טפחים (פחות מ24 ס"מ)(סעיף ה')
       • שימוש בגג/ קרש- לישיבה ולא להצללההעיקרון- אם המטרה היא לא להאהיל אלא להשתמש בגג עצמו -מותר.מותר להניח משהו על ספסל כדי לשבת עליו- כמו שולחן מתקפל אפילו שיוצר מעין גג  למי שיושב תחתיו- כיוו שהכוונה היא לשולחן ולא לתחת השולחן.(סעיף יג)
       • מחיצת עראי – מותר מחיצה זמנית מהצד (סעיף י)
      2. הסרה וחיבור של חלקים בבית דלתות/ חלונות-אסורה (סעיף ז) מותר לפתוח גגון/ חלון לגג כי נראה שזה לפתיחה ולא כבניה (סעיף ט)מותר- לסתום חלון בבד כשמדובר לזמן קצר(סעיף ח)
      3. פירוק והרכבה של כליםהעיקרון- מה שנשאר לאורך זמן ומהודק אסור.כלי שהתפרק אסור לחברו- ראו תנאים בנושא (סעיף יא)כיסוי כלי- מותר כיוון שמסירים אותו תדיר (סעיף יב)
      4. בנייה במאכליםעשיית צורה יפה ממאכלים- נכלל בבונה, ואף יצירת גבינה מחומר הגלם- נכלל בזה. (סעיף יד)
      5. פעולות בקרקע הנראות כהכשרה / הכשרה לבנייהטיט שנדבק לנעל- לא יקנח על הקרקע- אפשר על עץ, בשעת הדחק מותר בקרקע(טז)משחק באגוזים-  (סעיף יז)
   •      גישת שבלי"ם– המרכיבים באים לידי ביטוי ביחידה זו:
     •   ש-שאלה הלכתית- התלמידים שדואלים שאלות העולות להם על מלאכת בונה וסותר

                               ב- בירור ההלכה- בדיקת ההלכה המתאימה לשאלה  ב"תצפית".

                               י-יצירתיותלימוד בצורה משחקית ב"תצפית", מה בתרמי"ל שלי?

                             ל- למעשה- עקרונות מלאכת בונה במהלך הלימוד ב"תצפית".

     • מ-מושגים- הגדרת המושגים "אוהל עראי/קבע"/ תוספת עראי לאוהל קיים"  – ב"תצפית". 
     • נקודת זינוק- מה תמצאו כאן? 

   כרטיס הכניסה מציג את הנושא ומכוון את התלמידים לשאלות שאלות העולות להם התחום מלאכה זו. חשוב לעודד לשאול שאלות ולהבהיר שננסה במהלך הלימוד לענות על השאלות וייתכנו שאלות לא פתורות שאותם נפנה לרב, אך לפני כן, יש ללמוד את העקרונות ולראות על מה ניתן לענות.

   כרטיס כניסה- מלאכת בונה וסותר
   כרטיס כניסה כללי- ריק

   כרטיס כניסה כללי – 1 בדף

   כרטיס כניסה כללי- 4 בדף

   מלאכת בוה-כרטיס כניסה

   מלאכת בונה – 4 בדף (2)

   מלאכת בונה וסותר שחור לבן

  • תצפית

   מכינים סלטים כהלכה

   משחוק של הלמידה. שם המשחק: "בונים עלינו"

   הפעילות נעשית תוך כדי למידה משותפת של הפרק כסדרו (להחלטתכם אם להקיף את הפרק כולו). התלמידים מקבלים כרטיסי שאלות ועליהם לצבור כרטיסי אסור/ מותר לפי הדין של השאלה. ראו הנחיות מפורטת למורה. 

   ניתן כמובן לשנות את כללי המשחק בכיתה שמתקשה במשחק תחרותי.

   הנחיה למורה

   הנחיות למורה (2)

   כרטיסי שאלות

   כרטיסי שאלות לכתיבה שחור לבן

   כרטיסי שאלות לכתיבה

   כרטיסי שאלות שחור לבן

   כרטיסי שאלות

   כרטיסי אסור/מותר

   כרטיסי אסור ומותר

   כרטיסי אסור

   כרטיסי מותר

  • פעילות סיכום

   פעילות סיכום קבועה. ניתן לבחור שאלה לסיכום או לתת בחירה לתלמידים על איזו שאלה לענות.

   תרמילים 4 בעמוד -כל עמוד מילה אחרת

   תרמילים – 4 בדף (בנפרד) – בנים – צבעוני

   תרמילים – 4 בדף (בנפרד) – בנות – צבעוני

   תרמילים – 4 בדף (בנפרד) – בנים – שחור לבן

   תרמילים – 4 בדף (בנפרד) -בנות – שחור לבן

   כל התרמילים בעמוד אחד

   מה בתרמיל?-כל התרמילים

   מה בתרמיל?-כל התרמילים בנות

   תרמילים – כולם בדף אחד – בנים – שחור לבן

   תרמילים – כולם בדף אחד – בנות- שחור לבן

   תרמילים בכרטיסים בודדים

   תרמילים בכרטיסים בודדים – בנים – צבעוני

   תרמילים בכרטיסים בודדים – בנים – שחור לבן

   תרמילים בכרטיסים בודדים – בנות- צבעוני

   תרמילים בכרטיסים בודדים – בנות- שחור לבן