מעלין בקודש
רשת חינוך חבד
  • מלאכת בורר - תצפית

   נופש שהוא שליחות! 

   משפחת גולד מחפשת זוג בנות לשליחות תוך כדי נופש בווילה שלהם. 

   מי תזכה בשליחות? מה המשימה שלהם? מוכנים לעזור?

   היכנסו לחדר הבריחה!

  • מלאכת בורר - מה בתרמיל?

  מלאכת בורר

  מהי מלאכת בורר?

  מדוע קשה להיזהר בה?

  ...
  • תצפית

   תצפית- מלאכת בורר

   להכניס בהקדמה למורה מה ביחידה?

   • נצעד בשביל"ם של ההלכה: נתבונן ונלמד במבט מקיף על פרק ההלכות בפעילות "תצפית",  באמצעות "חדר בריחה", ונסיים במבט אישי ראו ב"מה בתרמי"ל שלי"?
   • מלאכת בורר- הסבר למורה:
     • מהי מלאכת בורר? מטרת הברירה במשכן הייתה לברור ולהוציא את הפסולת מהסממנים, כדי שיהיו נקיים לשימוש.מלאכת בורר קשה מאוד כיוון שבפעולת האכילה בוררים מבלי לחשוב.

      חז"ל מתוך הבנת הבעיה הבחינו בין ברירה שמטרתה נקיון האוכל לבין ברירה שמטרתה אכילה, ולכן בהלכה יש 3 תנאים לברירה מותרת.  אם נבדוק אותם נבין שהם מרחיקים מחשש של ברירה לצורך נקיון האוכל ומכוונים את האדם לברור לצורך האכילה עצמה.

     • התנאים לברירה המותרת בשבת:א– אוכל מתוך פסולת (כאן רואים שינוי באופן- בברירה רגילה מוציאים את הפסולת- העיקרון- המטרה היא האוכל ולכן נוציא אותו מהפסולת ולא המטרה לנקות את המאכל.)י– יד= ביד ולא בכלי מיוחד (גם כאן השינוי הוא באופן שאין זו מלאכה מיוחדת בכלי מיוחד- להדגיש שהמטרה היא האוכל ולכן לא נעשה בכלי שמזה ייראה כאילו אנחנו רוצים לנקות את המאכל)

      ל– לאלתר (מיד) כדי לאכול מיד ולא לזמן רחוק (כאן השינוי במטרה הברירה הרגילה היא תהליך של ההכנה, אך כאן המטרה היא אכילה מידית ולא תיקון המאכל כשלעצמו)

    • גישת שבלי"ם– המרכיבים באים לידי ביטוי ביחידה זו:
     •   ש-שאלה הלכתית- משחק "רמי" בחדר בריחה מציג מקרים הלכתיים תואמים לתנאים של ברירה המותרת השבת., התלמידים מסווגים אותם ומזהים מהאסור או מותר.

                               ב- בירור ההלכה- לימוד ההלכה ושאלות במסגרת "משחק יצוחים" בחדר הבריחה.

                               י-יצירתיותכל המסגרת של "חדר בריחה" היא דרך יצירתית ללימוד חווייתי ומגרה של ההלכות, וכן במשימת הסיכום- "מה בתרמי"ל שלי?"

                             ל- למעשה- עקרונות מלאכת בורר- כללים לברירה מותרת /אסורה בשבת.  ראו במחברת וכן במשחק הרמי ב"חדר הבריחה".

     • מ-מושגים- הגדרת המושגים "פסולת" , "אוכל", מיון המקרים בהקשר למושגים – ראו ב"מסעדה", וכן המושגים של אי"ל- ראו במחברת, במשחק הפיצוחים ובמשחק הרמי.
     • מה תמצאו כאן?- תצפית

   סרטון הסבר למורה

   קישור לאתר הפתיחה

   קישור למשחק

   כדי שהמצגת תעבוד טוב ומהר, חשוב להפעיל אותה לפחות פעם אחת לפני שמראים לבנות, על אותו המחשב בו ישתמשו בכיתה.

   ראו  קובץ של הסבר מהלך החדר ותשובות 

   מקור: הלכות והליכות חלק ב', הלכות שבת, פרק יא 

   המלאכה במשכן סעיפים: א, ב(הקדמה לסעיף ב), ג,ה,ט

   סיפור המסגרת: משפחת גולד מחפשת זוג בנות לשליחות תוך כדי נופש בווילה שלהם. 

   הם מתקרבים ליהדות ורוצים להעמיק בהלכות שבת.  המשפחה יצאה לכמה ימים, ומבקשת מהבנות הוראות מפורטות כיצד לשמור שבת כהלכתה. אם ההסברים יהיו מספקים החופשה בווילה תהיה חינם. כל הסבר מקנה להם נקודות בונוס. 

   התכנים של חדר הבריחה:

   • איסור בורר מקורו בברירת הסממנים במשכן. האיסור הוא ברירת פסולת מתוך אוכל.
   • מושגים: 'אוכל', 'פסולת'
   • הקושי בהימנעות בברירה ואכילת פיצוחים לפי אדה"ז (סעיף ב)
   • התנאים לברירה מותרת בשבת- 
   •  אי"ל= א=אוכל מתוך פסולת, י= יד ולא בכלי מיוחד, ל=לאלתר – לצורך אכילה מיידית.

    

   הנחיות למורה ותשובות לשאלות

   הסבר תשובות וקישורים- חדר בריחה

  • מה בתרמיל?

   "אז מה בתרמי"ל שלי?" – פעילות לסיום

   תרמי"ל המסע סוגר את היחידה/ הנושא עם פעילות דיבוב. כל תלמיד בוחר איזה "תרמי"ל שמתחבר אליו.

   תרמי"ל הוא ראשי תיבות לסוגים שונים של רפלקציה:

   ת – תודה על…

   ר- רציתי לומר – תרמיל פתוח רוצה לומר – משהו שעניין/ פרט שנותר לא פתור ועוד.

   מ- מחליט בעז"ה- מקום להתחזקות בהלכה שעד עכשיו לא ידעתי/ פחות הקפדתי

   י- יכולה להעביר – משהו, שאני רוצה להעביר הלאה: לבני המשפחה או לסביבה…

   ל- למדתי ש…- משהו שהתחדש/ התחדד וכד'

   בנות- תרמילים- 4 בדף (כל דף מילה אחרת)

   תרמילים – 4 בדף (בנפרד) -בנות – שחור לבן

   תרמילים – 4 בדף (בנפרד) – בנות – צבעוני

   בנות- תרמילים- בכרטיסים בודדים

   תרמילים בכרטיסים בודדים – בנות- שחור לבן

   תרמילים בכרטיסים בודדים – בנות- צבעוני

   בנות- תרמילים- כולם בדף אחד

   תרמילים – כולם בדף אחד – בנות- שחור לבן

   מה בתרמיל?-כל התרמילים בנות

   בנים - תרמילים - 4 בדף (כל דף מילה אחרת)

   תרמילים – 4 בדף (בנפרד) – בנים – שחור לבן

   תרמילים – 4 בדף (בנפרד) – בנים – צבעוני

   בנים- תרמילים - בכרטיסים בודדים

   תרמילים בכרטיסים בודדים – בנים – צבעוני

   תרמילים בכרטיסים בודדים – בנים – שחור לבן

   בנים- תרמילים - כולם בדף אחד

   מה בתרמיל?-כל התרמילים

   תרמילים – כולם בדף אחד – בנים – שחור לבן