מעלין בקודש
רשת חינוך חבד
  • תצפית

    מלאכת הוצאה- תצפית
    מלאכת הוצאה- מיפוי תכנים ופעילות

    המוציא מרשות לרשות- מיפוי ופעילות