מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

לומדים מהספר

מושגים קשורים למלאכת חורש וזורע

  • מלאכת חורש ומלאכת זורע - נקודת זינוק

   התבוננו בתמונות ומלאו את המשימה!

   פעילות פתיחה חורש וזורע

   כרטיס כניסה- מלאכת חורש ומלאכת זורע

  • מלאכת חורש ומלאכת זורע - תצפית

   נתבונן בהלכה

   תצפית בנים

   חורש וזורע תצפית כיתות ז-ח

   חורש וזורע תצפית כיתות ד-ו

   תצפית בנות

   חורש וזורע תצפית כיתות ז-ח

   חורש וזורע תצפית כיתות ד-ו

  • מלאכת חורש ומלאכת זורע - מרכז מבקרים

   נתבונן בהלכה, נראה את הסרטון ונבין לעומק את ההלכה

   כיתות ז-ח

   דף מקורות- כיתות ד-ח

   כרטיס צפיה

   סרטון שני חורש וזורע- פסיק רישא ז-ח

   סרטון ראשון חורש וזורע ד-ח

   כיתות ד-ו

   דף מקורות- כיתות ד-ח

   כרטיס צפיה

   סרטון ראשון חורש וזורע ד-ח

  • מלאכת חורש ומלאכת זורע - מה בתרמיל?

   מה ניקח איתנו לדרך?

   מה בתרמי"ל

   מה בתרמיל?-כל התרמילים בנות

   מה בתרמיל?-כל התרמילים

  מלאכת חורש ומלאכת זורע

  בשבת אנחנו שובתים מיצירה שלנו ומתחברים ליצירה של בורא העולם.

  למדנו שכל המלאכות שעשו בהקמת המשכן- נחשבות למלאכת יצירה ואסורות.

  מה הקשר בין מלכות חורש וזורע למשכן? מהי מלאכת יצירה של חורש ושל זורע?

  *

  ממה ניזהר כדי לא לעבור על מלאכות חורש וזורע בשבת?

   

  ...
  • נקודת זינוק

   כרטיס כניסה - מלאכת חורש ומלאכת זורע

   מה ביחידה?

   מלאכת חורש וזורע במשכן- הכשרת הקרקע כדי להצמיח את הסממנים שמהם נעשו הצבעים.

   מלאכת חורש:

   אב מלאכה- הכשרת קרקע (אוורורה) – על ידי חריצים לקראת זריעה.

   תולדה: כל פעולה שמשביחה את הכנת הקרקע.

   מלאכת זורע:

   אב מלאכה – נטיעת הזרע

   תולדה – כל פעולה שמשביחה את הצמיחה (למשל השקייה)

   – המרכיבים של שביל"ם שבאים לידי ביטוי בפעילות:

   מ – מושגים – ננסה להגדיר מהן הפעולות הקשורות למלאכת חורש ומלאכת זורע.

   מהלך הלימוד- נצעד בשביל"ם של ההלכה:

   נגרה את התלמידים במשימת פתיחה ראו ב"נקודת זינוק", נמשיך במבט מקיף על פרק ההלכות בפעילות "תצפית", נעמיק בכמה הלכות נבחרות באמצעות "מרכז מבקרים", ונסיים במבט אישי ראו ב"מה בתרמי"ל שלי"?

   כרטיס כניסה - מלאכת חורש ומלאכת זורע

   כרטיס כניסה- מלאכת חורש ומלאכת זורע

   כרטיס כניסה- מלאכת חורש ומלאכת זורע- 4 בדף

   כרטיס כניסה- כללי ריק

   כרטיס כניסה כללי – 1 בדף

   כרטיס כניסה כללי- 4 בדף

  • תצפית

   תצפית- מלאכת חורש ומלאכת זורע

   במסגרת התצפית התלמידים יתנסו בכתיבת -קומיקס- אירוע הלכתי, לפי תבנית נתונה. ועידוד והכוונה לשאילת רב.

   התבנית יכולה לסייע לכל אירוע אחר, ומומלץ לנסות אותה בדוגמאות שונות.

   מומלץ לקרוא את ההנחיות למורה, כדי לנצל את הכלי הדידקטי במלואו. במדריך למורה מופיעות גם התשובות.

   לאחר מילוי הקומיקס מומלץ לתת לתלמידים למלא בכרטיס "שאלת רב" שאלה נוספות בנושא. ניתן לפנות לרב ולשאול ולהביא את תשובתו לכיתה.

   – המרכיבים של שביל"ם שבאים לידי ביטוי בפעילות:
   ש שאלה הלכתית

   ב-בירור ההלכה

   תצפית הנחיה למורים

   כיתות ז-ח – צבעוני

   כיתות ד-ו – צבעוני

   כיתות ז-ח – שחור לבן

   כיתות ד-ו – שחור לבן

   בנים - קומיקס להשלמה

   כיתות ד-ו – צבעוני

   כיתות ד-ו – שחור לבן

   כיתות ז-ח – שחור לבן

   כיתות ז-ח – צבעוני

   בנות- קומיקס להשלמה

   כיתות ד-ו – שחור לבן

   כיתות ד-ו- צבעוני

   כיתות ז-ח – שחור לבן

   כיתות ז-ח – צבעוני

   כרטיס שאלת רב

   כרטיס שאלת רב – 4 בדף

  • מרכז מבקרים

   מרכז מבקרים -מלאכת חורש ומלאכת זורע

   סרטון ועיון בהלכה

   במסגרת מלאכה זו בכיתות ד-ו נתמקד במושגים- אב מלאכה ותולדה ונראה כי שפיכת מים על הקרקע יכולה להיות תולדה של חורש ושל זורע. נבדוק כיצד ובאיזה מקרים יש להיזהר בשפיכת משקאות כאשר אוכלים בחוץ בשבת.

   בכיתות ז'-ח' נתבונן במושג "פסיק רישא". מושג זה קשור לנושא הכוונה בעשיית מלאכה. כדי להתחייב מהתורה יש להתכוון לעשיית המלאכה, אך פטורים אם לא מתכוונים (אסור מדברי חכמים). במקרה שהתוצאה של הפעולה בהכרח תביא לעשיית המלאכה- זה נקרא "פסיק רשא" ואסור מהתורה. בסרטון נראה דוגמאות והמחשות לאיסור פסיק רישא, ונוביל גם להתבוננות בערך-  שלעיתים יש להימנע מעשיית פעולה אם יודעים מהי התוצאה ולא להיתמם" לא התכוונתי".

   – המרכיבים של שביל"ם שבאים לידי ביטוי בפעילות:
   ש שאלה הלכתית בסרטון- מומלץ להפסיק את הסרטון לפני מתן התשובה.

   ל- למעשה ערך זהירות בעשיית פעולות

   מ-מבנה – ננתח מבנה של מקרה דין וטעם בהלכה

   מ-מושגים אבות, תולדות, פסיק רישא

   סרטונים חורש וזורע

   סרטון שני חורש וזורע- פסיק רישא ז-ח

   סרטון ראשון חורש וזורע ד-ח

   דף מקורות

   חורש וזורע – דף מקורות צבעוני ד-ח

   חורש וזורע שחור לבן דף מקורות ד-ח

   כיתות ד-ו- כרטיס צפיה ותשובון למורה

   ד-ו-כרטיס צפיה צבעוני

   ד-ו-כרטיס צפיה-שחור לבן

   ד-ו-תשובון למורה

   כיתות ז-ח- כרטיס צפיה ותשובון למורה

   ז-ח-כרטיס צפיה שחור לבן

   ז-ח- כרטיסי צפיה צבעוני

   ז-ח-תשובון למורה

  • מה בתרמיל?

   "אז מה בתרמי"ל שלי?" – פעילות לסיום

   תרמי"ל המסע סוגר את היחידה/ הנושא עם פעילות דיבוב. כל תלמיד בוחר איזה "תרמי"ל שמתחבר אליו.

   תרמי"ל הוא ראשי תיבות לסוגים שונים של רפלקציה:

   ת – תודה על…

   ר- רציתי לומר – תרמיל פתוח רוצה לומר – משהו שעניין/ פרט שנותר לא פתור ועוד.

   מ- מחליט בעז"ה- מקום להתחזקות בהלכה שעד עכשיו לא ידעתי/ פחות הקפדתי

   י- יכולה להעביר – משהו, שאני רוצה להעביר הלאה: לבני המשפחה או לסביבה…

   ל- למדתי ש…- משהו שהתחדש/ התחדד וכד'

   בנות- תרמילים- 4 בדף (כל דף מילה אחרת)

   תרמילים – 4 בדף (בנפרד) -בנות – שחור לבן

   תרמילים – 4 בדף (בנפרד) – בנות – צבעוני

   בנות- תרמילים- בכרטיסים בודדים

   תרמילים בכרטיסים בודדים – בנות- שחור לבן

   תרמילים בכרטיסים בודדים – בנות- צבעוני

   בנות- תרמילים- כולם בדף אחד

   תרמילים – כולם בדף אחד – בנות- שחור לבן

   מה בתרמיל?-כל התרמילים בנות

   בנים - תרמילים - 4 בדף (כל דף מילה אחרת)

   תרמילים – 4 בדף (בנפרד) – בנים – שחור לבן

   תרמילים – 4 בדף (בנפרד) – בנים – צבעוני

   בנים- תרמילים - בכרטיסים בודדים

   תרמילים בכרטיסים בודדים – בנים – צבעוני

   תרמילים בכרטיסים בודדים – בנים – שחור לבן

   בנים- תרמילים - כולם בדף אחד

   מה בתרמיל?-כל התרמילים

   תרמילים – כולם בדף אחד – בנים – שחור לבן