מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

לומדים מהספר

מושגים קשורים למלאכת טוחן

  • מלאכת טוחן - נקודת זינוק

   האם ריסוק בננה לתינוק נחשב לטחינה האסורה בשבת? ומה לגבי מעיכת תפוח אדמה?

   פעילות פתיחה מלאכת טוחן

   פעילות פתיחה מלאכת טוחן

  • מלאכת טוחן - תצפית

   מכירים מתכונים לסלטים. בואו ונתבונן במתכונים ונראה כיצד מכינים סלטים אלה כהלכה בשבת.

   גם לכם יש מתכונים? שתפו את הכיתה ביחד נכין חוברת מתכונים לשבת!

   חוברת מתכונים כהלכה

   תצפית טוחן כיתות ד-ו

   תצפית טוחן ז-ח

  • מלאכת טוחן - מרכז מבקרים

   האם מותר לחתוך סלט בשבת? איך זה קשור למלאכת טוחן

   כרטיסי מיקוד לכיתות ד-ח

   ד-ו טוחן צבעוני

   ז-ח טוחן צבעוני

   סרגל דין

   סרגל דין

  • מלאכת טוחן - פעילות סיכום

   אז מה בתרמי"ל שלי?

   תרמילים

   מה בתרמיל?-כל התרמילים בנות

   מה בתרמיל?-כל התרמילים

  מלאכת טוחן

  מהי מלאכת טוחן? איך ניזהר מאיסור טחינה בשבת?

  ...
  • נקודת זינוק

   להכניס בהקדמה למורה מה ביחידה?

   • נצעד בשביל"ם של ההלכה: נגרה את התלמידים במשימת פתיחה ראו ב"נקודת זינוק", נמשיך במבט מקיף על פרק ההלכות בפעילות "תצפית", נעמיק בכמה הלכות נבחרות באמצעות "מרכז מבקרים", ונסיים במבט אישי ראו ב"מה בתרמי"ל שלי"?
   • מלאכת טוחן- הסבר למורה:
    • המלאכה במשכן: שחקו (טחנו) את הסממנים לצורך הכנת הצבעים לצביעת היריעות.
    • אבות ותולדות:
     • אב מלאכה:  טחינת גרעיני התבואה  לקמח
     • תולדה: חיתוך דק
    • עקרונות
     • מלאכת הטחינה הופכת מאכל לפירורים קטנים/ אבקה-  גם דברים שאינם מאכלים- אם הופכם לפירורים- אסור
     • הטחינה נחשבת במאכל שיש במינו טחינה- כלומר תבואה וקטניות (עושים מהם קמח), אך מה שלא גידולי קרקע וניתן לאוכלו ללא הטחינה- מותן לחתוך דק כגון בשר/ גבינה- (סעיף א)- לכן ניתן לחתוך ירקוות אך לא בצורה דקה מאוד
     • הטחינה היא הפיכה לאבקה, ולכן אפילו גידולי קרקע כמו תפו"א / בננה ניתן למעוך כיוון שלא הופכים לאבקה אלא לגוש- אולם כדי שלא שיהיה דומה לטחינה בדרך העשייה – לא בכלי המיוחד לכך.
     • אין טחינה אחר טחינה ולכן מותר לדעת אדה"ז לפורר מצה בניגוד לדעת קיצוש"ע –
     • גזרת חכמים –  אסור לקחת תרופות- שמא ישחוק סממנים
   •      גישת שבלי"ם– המרכיבים באים לידי ביטוי ביחידה זו:
     •   ש-שאלה הלכתית- שאלה לגבי בננה ב"נקודת זינוק", נתמקד גם באמצעות "סרגל ההלכה"  בנושא של שימוש בסבון בשבת.

                               ב- בירור ההלכה- בדיקת ההלכה המתאימה לאירוע ב"תצפית", כיצד להכין סלט בהתאם לסעיף ההלכתי. 

                               י-יצירתיותהכנת מתכונים מותאמים לשבת, מה בתרמי"ל שלי?

                             ל- למעשה- עקרונות מלאכת טחן בהכנת הסלטים ראו ב"תצפית".

     • מ-מושגים- הגדרת המושגים "טוחן"/ אין טחינה אחר טחינה"  – ב"נקודת זינוק" וב"תצפית". 
     • נקודת זינוק- מה תמצאו כאן? 

   כרטיס הכניסה מעלה שאלה לדיון, האם מעיכת בננה אסורה משום מלאכת טוחן. נבקש מהתלמידים מענה וננחה אותם לנמק את תשובתם. נפנה אותם למקור ההלכה ולהגדרה מהו אב/ תולדה של הטוחן. נבדוק האם האם מעיכת בננה הופכת אותה לפירורים. הם ישערו אם אסור או מותר לאחר שהבינו אלת ההגדרה.

    

   כרטיס כניסה- מלאכת טוחן

   כרטיס כניסה טוחן 4 בדף

   פעילות פתיחה מלאכת טוחן

   כרטיס כניסה כללי- ריק

   כרטיס כניסה כללי – 1 בדף

   כרטיס כניסה כללי- 4 בדף

  • תצפית

   מכינים סלטים כהלכה

   פעילות חווייתית של הכרות עם ההלכה באמצעות מתכונים לסלטם. מומלץ להכין סלטים בכיתה. ראו כאן קובץ הנחייה למורה לפעילות.

   במהלך הפעילות התלמידים משלימים מהם הפעולות המותרות בשבת בהכנת המתכונים לפי הסעיפים בספר. חשוב שבמהלך הפעילות תחדדו את העקרונות של מלאכת הטוחן (ראו את העקרונות בהסבר למורה בפתיחת היחידה). למשל מעיכת אבוקדו מותרת (לא בכלי המיוחד)- העיקרון- אין זו טחינה לפירורים אלא לגוש. אפשר בשלב זה לחזור לשאלה בפתיחה ולבדוק האם בננה קשורה לעיקרון זה, ולראות האם ההשערה שלהם נכונה. בהמשך הפעילות ניתן לתלמידים להציע מתכונים משלהם לסלטים המותרים לעשייה בשבת.

   מומלץ לשדרג את המשימה לרמה גבוהה יותר- התלמידים יכתבו בסוף חוברת המתכונים כללים/ עקרונות שיסייעו לחמי שרוצה להכין סלט כהלכה בשבת ולא להיכשל במלאכת טוחן.

   כיתות ד-ו

   תצפית טוחן כיתות ד-ו

   תצפית טוחן כיתות שחור לבן ד-ו

   כיתות ז-ח

   תצפית טוחן ז-ח

   תצפית טוחן ז-ח שחור לבן

   הנחיה למורה

   תצפית טוחן למורה

  • מרכז מבקרים

   נתמקד בדעות השונות בנושא חיתוך ירקות בשבת. נשתמש בכלי שנקרא "סרגל ההלכה"(ראו גם במלאכת דש)  בדומה לרעיון של "סרגל כאב", נראה בפרצופון הירוק מצב שבו לכל הדעות מותר ובאדום – אסור באמצע יש צבעי ביניים המציינים דעות שונות להקל ולהחמיר. חשוב לדון עם התלמידים על המשמעות ההלכתית של המושגים- להקל/ להחמיר וכן על המחלוקת והדעות השונות. נעודד אותם לשתף לפי איזו דעה נוהגים בבית שלהם.

   לכרטיס המיקוד מצורף גם תשובון למורה.

   תשובון למורה

   תשובון למורה טוחן צבעוני

   תשובון למורה טוחן

   כיתות ד-ו- כרטיסי מיקוד

   ד-ו טוחן שחור לבן

   ד-ו טוחן צבעוני

   כיתות ז-ח- כרטיסי מיקוד

   ז-ח טוחן שחור לבן

   ז-ח טוחן צבעוני

   סרגל דין

   סרגל דין

  • פעילות סיכום

   פעילות סיכום קבועה. ניתן לבחור שאלה לסיכום או לתת בחירה לתלמידים על איזו שאלה לענות.

   תרמילים 4 בעמוד -כל עמוד מילה אחרת

   תרמילים – 4 בדף (בנפרד) – בנים – צבעוני

   תרמילים – 4 בדף (בנפרד) – בנות – צבעוני

   תרמילים – 4 בדף (בנפרד) – בנים – שחור לבן

   תרמילים – 4 בדף (בנפרד) -בנות – שחור לבן

   כל התרמילים בעמוד אחד

   מה בתרמיל?-כל התרמילים

   מה בתרמיל?-כל התרמילים בנות

   תרמילים – כולם בדף אחד – בנים – שחור לבן

   תרמילים – כולם בדף אחד – בנות- שחור לבן

   תרמילים בכרטיסים בודדים

   תרמילים בכרטיסים בודדים – בנים – צבעוני

   תרמילים בכרטיסים בודדים – בנים – שחור לבן

   תרמילים בכרטיסים בודדים – בנות- צבעוני

   תרמילים בכרטיסים בודדים – בנות- שחור לבן