מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

לומדים מהספר

  • מלאכת כותב ומוחק - נקודת זינוק

   מה כתוב עלך הדף? למה זה קשור? מותר לעשות זאת בשבת?

   *

   איזו עוגה מומלץ לבחור לכבוד שבת? למה?

   כרטיס כניסה מלאכת כותב ומוחק

   כרטיס כניסה 1 בדף

  • מלאכת כותב ומוחק - תצפית

   בררו את ההלכה והצמידו את כרטיסי ה"אסור " וה"מותר" מעל השאלה. מה קיבלתם?

   *

   האם דרך זו של ציור מותרת בשבת?

   משחק- אסור מותר

   כרטיסי אסור ומותר

   דף מקרים

  • מלאכת כותב ומוחק - מה בתרמיל?

   מה בתרמי"ל שלי?

   מה בתרמיל- כל התרמילים

   מה בתרמיל?-כל התרמילים

   מה בתרמיל?-כל התרמילים בנות

  מלאכת כותב ומוחק

  מה כתבו במשכן?

  האם כתיבה ומחיקה  האסורה בשבת היא רק באמצעות כלי כתיבה?

  ...
  • נקודת זינוק

   מלאכת כותב ומוחק- נקודת זינוק
   • לכתוב בהקדמה למורה
   • נצעד בשביל"ם של ההלכה: נגרה את התלמידים במשימת פתיחה ראו ב"נקודת זינוק", נמשיך במבט מקיף על פרק ההלכות בפעילות "תצפית", נעמיק בכמה הלכות נבחרות באמצעות "מרכז מבקרים", ונסיים במבט אישי ראו ב"מה בתרמי"ל שלי"?
   • מלאכות כותב  -מוחק הסבר למורה:
    • המלאכה במשכן: כתבו אותיות על קרשי המשכן כדי לסמן את מיקומו. מחקו- כאשר טעו מחקו את הכתוב כדי לכתוב מחדש
    • אבות ותולדות:אב מלאכה – כתיבת אותיותמחיקת אותיותתולדה– רישומים/צורות וכד' מחיקת רישומים / צורות כדי לתקן ולכתוב במקומם אחרים
    • מושגים
     • "כתיבה בדבר התקיים על גבי דבר המתקיים", "גזרת חכמים", "איסור מן התורה" , איסור מדברי סופרים" "שבות"
    • עקרונות
     • כתיבהמתי כתיבה נחשבה מלאכת יצירה ואסורה מהתורה?כתיבה או ציור בדבר המתקיים (הנשאר לאורך זמן כמו צבע עט?) על גבי דבר  המתקיים (על משהו שנשאר לאורך זמן- למשל דף), אך גם במקרה שמהתורה פטור אבל אסורמדברי סופרים גם דבר שאינו מתקיים על דבר שאינו מתקיים כגון לכתוב באצבע על חול ועוד (סעיף א)מה מותר?

      כאשר אין רישום כלל כמו באוויר, על שולחן באצבע.

      מחיקה

      המחיקה האסורה מהתורה היא במקרה שמטרת המחיקה היא כתיבה במקום שמחק.

      מדברי סופרים- אסור כל מחיקה שהיא

      – כל דבר שאסור לכתוב אסור גם למחוק

      – גם טשטוש דיו נחשב למחיקה וגם הסרת שעווה מאותיות אסורה מהתורה כי המחיקה גרמה לאותיות להיראות כביכול לכתיבה.

      – מחיקה שייכת גם באוכל

    • גישת שבלי"ם– המרכיבים באים לידי ביטוי ביחידה זו:
     •   ש-שאלה הלכתית- 

                               ב- בירור ההלכה- בפעילות התצפית התלמידים מבררים מהי ההלכה בכל מקרה.

                               י-יצירתיות – גילוי המלאכה באמצעות מסר מוצפן, משחק של כרטיסי אסור ומותר- ראו ב"תצפית", וכן במשימת הסיכום-                                                 "מה בתרמי"ל שלי?"

                             ל- למעשה- עקרונות מלאכת כותב ומוחק ראו ב" מרכז מבקרים" "תצפית".

     • מ-מושגים- : "כתיבה בדבר התקיים על גבי דבר המתקיים", "גזרת חכמים", "איסור מן התורה" , איסור מדברי סופרים" "שבות"
     • נקודת זינוק- מה תמצאו כאן? 
     • לפניכם שתי הצעות לפתיחה:
      1. למורה אמיץ- הצעה לניסוי – כתיבה באמצעות מיץ לימון וגילוי הכתיבה על ידי חימום הנייר בטוסטר. נדון עם התלמידים האם אם יעמידו שדף כזה בשבת מול הפלטה וכד'- האם כתיבה זו מותרת בשבת. התלמידים ישערו וינמקו. נזמין אותם ללמוד את ההלכות ולראות איזו כתיבה אסורה/מותרת בשבת.
      2. הראו לתלמידים את כרטיס הכניסה של העוגות ובררו איזו עוגה יבחרו לשבת. באיזו עוגה יכולה להיות בעיה- מחיקת אותיות. מתוך הדיון נגיע להגדרת המלאכה.

    

   כרטיס כניסה מלאכת כותב ומוחק

   כרטיס כניסה 1 בדף

   כרטיס כניסה 4 בדף

  • תצפית

   מלאכת כותב ומוחק - תצפית

   מה תמצאו כאן?

   1. סיכום ההלכות למורה והצעה לפעילות בכיתה
   2. הצעה לפעילות של משחוק בלימוד ההלכה. לפירוט הפעילות ראו ב"הנחיות למורה".למידה מקדימה לקראת הפעילות למדו את מקור המלאכה של כותב – הגדרות האב והתולדה, את דברי אדמוה"ז בהלכה א': כתיבה בדבר המתקיים – על גבי דבר המתקיים וכו' – האיסור מן התורה ומדברי סופרים. הזכירו את כל המושגים הללו, שכבר נלמדו במלאכות קודמות.הסבירו את הקשר של מקח וממכר ועשיית חישובים כ"גזרת חכמים שמא יכתוב" – שגם בכך כבר עסקנו. הזכירו היכן… וגם אם הזכרתם את המושג "שבות".למדו גם את מקור המלאכה של מוחק – כמופיע בחלק השני של פרק י"ז.
   כותב ומוחק- מיפוי והצעה לפעילות

   כותב-ומוחק- מיפוי והצעה לפעילות

   משחק- אסור או מותר- הנחיה למורה

   דף מקרים שחור לבן

   דף מקרים

   מראה סופי למורה

   כרטיסי אסור ומותר

   הנחיות למורה (1)

  • מה בתרמיל?

   כל התרמילים בעמוד אחד

   מה בתרמיל?-כל התרמילים בנות

   מה בתרמיל?-כל התרמילים

   תרמילים – כולם בדף אחד – בנים – שחור לבן

   תרמילים – כולם בדף אחד – בנות- שחור לבן

   תרמילים בכרטיסים בודדים

   תרמילים בכרטיסים בודדים – בנים – צבעוני

   תרמילים בכרטיסים בודדים – בנים – שחור לבן

   תרמילים בכרטיסים בודדים – בנות- צבעוני

   תרמילים בכרטיסים בודדים – בנות- שחור לבן

   תרמילים - כל עמוד מילה אחרת

   תרמילים – 4 בדף (בנפרד) – בנים – שחור לבן

   תרמילים – 4 בדף (בנפרד) – בנים – צבעוני

   תרמילים – 4 בדף (בנפרד) – בנות – צבעוני

   תרמילים – 4 בדף (בנפרד) -בנות – שחור לבן