מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    מלאכת עבודה

    ראו ערך 'מלאכה ביום טוב'.

    ...

    כדאי ללמוד עוד על יום טוב