מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

לומדים מהספר

מושגים קשורים למלאכת קוצר

  • מלאכת קוצר - נקודת זינוק

   אפשר לקצור בבית?

   פעילות פתיחה מלאכת קוצר

   פעילות פתיחה מלאכת קוצר

  • מלאכת קוצר - תצפית

   נתבונן בגדרות ונבין מה תפקידן, ומה הקשר להלכה

   תצפית ז-ח

   דף 1

   דף 2

   דף 3

   תצפית ד-ו

   דף 1

   דף 2

   דף 3

  • מלאכת קוצר - מרכז מבקרים

   נתבונן בהלכה, נראה את הסרטון ונבין לעומק את ההלכה

   כיתות ז-ח

   סרטון מלאכת קוצר

   כרטיס צפיה

   דף מקורות

   כיתות ד-ו

   סרטון מלאכת קוצר

   כרטיס צפיה

   דף מקורות

  • מלאכת קוצר - מה בתרמיל?

   מה ניקח איתנו לדרך?

  מלאכת קוצר

  מהי מלאכת קוצר?

  *

  האם קרה לכם שקצרתם? מי שגר בעיר יכול לבוא לידי מלאכת קצירה בשבת?

  ...
  • נקודת זינוק

   כרטיס כניסה - מלאכת קוצר
   • מה ביחידה?
   • מלאכת קוצר במשכן- קצירת הסממנים שמהם נעשו הצבעים.

    אב מלאכה: קצירת דבר ממקור גידולו באמצעות כלי מיוחד.

    תולדה: תלישת עשב ביד

     

    מהלך הלימוד- נצעד בשביל"ם של ההלכה:

    נגרה את התלמידים במשימת פתיחה ראו ב"נקודת זינוק", נמשיך במבט מקיף על פרק ההלכות בפעילות "תצפית", נעמיק בכמה הלכות נבחרות באמצעות "מרכז מבקרים", ונסיים במבט אישי ראו ב"מה בתרמי"ל שלי"?

   • מה בנקודת זינוק?
   • התלמידים יקשרו בין תלישת צמח בעציץ למלאכת קוצר. נפתח דיון בו יחשבו התלמידים מה עוד יכול להיחשב כקוצר. הם ישמרו את הרעיונות שלהם ויבדקו אם בהמשך יראו את התשובה בהלכה.
   • – המרכיבים של שביל"ם שבאים לידי ביטוי בפעילות:

   מ-מושג- מה נחשב להגדרה של מלאכת קצירה?

   כרטיס כניסה - מלאכת קוצר

   פעילות פתיחה מלאכת קוצר

   כרטיס כניסה- מלאכת קוצר 4 בדף

   כרטיס כניסה- כללי ריק

   כרטיס כניסה כללי – 1 בדף

   כרטיס כניסה כללי- 4 בדף

  • תצפית

   תצפית- מלאכת קוצר
   • מלאכת קוצר איננה מוכרחת לצורך אכילה או פעולה הקשורה לשבת.
   • בלימוד מלאכת הקוצר נתייחס מושג הבסיס: סייג/ גזרת חכמים: אסור לטפס על עץ שמא יתלוש ענפים/ עלים/ פירות- אפילו אם אין עליו עלים וכד' –  גזרו משום סייג וגדר (סעיף א)

   במסגרת תצפית זו, התלמידים יבינו את מהות מושג  הבסיס-"גזרת חכמים" , זאת באמצעות המחשה של תפקיד הגדר- שומרת עלינו לבל "ניפול".

   הדגשים בהוראה

   מושג בסיס זהו מושג הקשור להרבה נושאים בהלכה ולא לנושא אחד בלבד. המושג "גזרת חכמים " -מושג בסיס

   מטרת גזרת חכמים-למנוע מלהיכשל באיסור תורה

   במלאכת קוצר- יש הרבה מקרים של גזירת חכמים נבין- ממה חוששים חכמים בכל אחד מהמקרים.

   – המרכיבים של שביל"ם שבאים לידי ביטוי בפעילות:

   ש שאלה הלכתית

   מ-מושגים גזרת חכמים

   תצפית- ד-ו - קוצר

   תצפית קוצר -צבעוני

   תצפית קוצר -שחור לבן

   תצפית- ז-ח - קוצר

   תצפית קוצר- שחור לבן

   תצפית קוצר- צבעוני

   תצפית קוצר- מדריך למורה

   תצפית קוצר – מדריך למורה

  • מרכז מבקרים

   מרכז מבקרים -מלאכת קוצר

   במסגרת מלאכה זו נתמקד במושג  "צדדי האילן" ו"צדדי צדדיו של האילן", נראה באיזה אופן ניתן להניח/ להשתמש באילן.

   – המרכיבים של שביל"ם שבאים לידי ביטוי בפעילות:

   ש שאלה הלכתית בסרטון- מומלץ להפסיק את הסרטון לפני מתן התשובה.

   מ-מושגים צדדי האילן , צדדי צדדיו של האילן

   כיתות ז-ח

   סרטון מלאכת קוצר

   דף מקורות צבעוני

   דף מקורות שחור לבן

   כרטיס צפיה קוצר צבעוני

   כרטיס צפיה קוצר שחור לבן

   כיתות ד-ו

   סרטון מלאכת קוצר

   דף מקורות צבעוני

   דף מקורות שחור לבן

   כרטיס צפיה קוצר צבעוני

   כרטיס צפיה קוצר שחור לבן

  • מה בתרמיל?

   "אז מה בתרמי"ל שלי?" – פעילות לסיום

   תרמי"ל המסע סוגר את היחידה/ הנושא עם פעילות דיבוב. כל תלמיד בוחר איזה "תרמי"ל שמתחבר אליו.

   תרמי"ל הוא ראשי תיבות לסוגים שונים של רפלקציה:

   ת – תודה על…

   ר- רציתי לומר – תרמיל פתוח רוצה לומר – משהו שעניין/ פרט שנותר לא פתור ועוד.

   מ- מחליט בעז"ה- מקום להתחזקות בהלכה שעד עכשיו לא ידעתי/ פחות הקפדתי

   י- יכולה להעביר – משהו, שאני רוצה להעביר הלאה: לבני המשפחה או לסביבה…

   ל- למדתי ש…- משהו שהתחדש/ התחדד וכד'

   בנות- תרמילים- 4 בדף (כל דף מילה אחרת)

   תרמילים – 4 בדף (בנפרד) -בנות – שחור לבן

   תרמילים – 4 בדף (בנפרד) – בנות – צבעוני

   בנות- תרמילים- בכרטיסים בודדים

   תרמילים בכרטיסים בודדים – בנות- שחור לבן

   תרמילים בכרטיסים בודדים – בנות- צבעוני

   בנות- תרמילים- כולם בדף אחד

   תרמילים – כולם בדף אחד – בנות- שחור לבן

   מה בתרמיל?-כל התרמילים בנות

   בנים - תרמילים - 4 בדף (כל דף מילה אחרת)

   תרמילים – 4 בדף (בנפרד) – בנים – שחור לבן

   תרמילים – 4 בדף (בנפרד) – בנים – צבעוני

   בנים- תרמילים - בכרטיסים בודדים

   תרמילים בכרטיסים בודדים – בנים – צבעוני

   תרמילים בכרטיסים בודדים – בנים – שחור לבן

   בנים- תרמילים - כולם בדף אחד

   מה בתרמיל?-כל התרמילים

   תרמילים – כולם בדף אחד – בנים – שחור לבן