מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

לומדים מהספר

מושגים קשורים למלאכת תופר וקורע

  • מלאכות קושר ותופר - נקודת זינוק

   מה המשותף בין הציורים?

   *

   שערו לפי הציורים באילו מלאכות הפעם נעסוק?

   כרטיס כניסה מלאכות תופר וקושר

   כרטיס כניסה 1 בדף

  • מלאכות קושר ותופר - תצפית

   מוכנים לפעילות "שואלים " ו"רבנים" – קדימה!

  • מלאכות קושר ותופר - מרכז מבקרים

   איך הקוסם קשור למלאכת קושר?

   *

   נתבונן בסרטון ונעיין בכרטיסי הצפייה, בעזרתם נעמיק ונבין את ההלכה.

   סרטון

   מלאכת קושר ומתיר (360p)

   כרטיסי צפייה כיתות ד-ח

   כרטיס צפיה צד ב כיתות ז-ח

   כרטיס צפיה צד א כיתות ז-ח

   כרטיס צפיה צד ב כיתות ד-ו

   כרטיס צפיה צד א כיתות ד-ו

  • מלאכות קושר ותופר - מה בתרמיל?

   לסיום, מה הכנסתם לתרמי"ל שלחכם?

   תרמילים

   מה בתרמיל?-כל התרמילים

   מה בתרמיל?-כל התרמילים בנות

  מלאכות קושר ותופר

  מה הקשר בין המלאכות תופר וקושר?

  מה תפרו וקשרו במשכן?

  והאם אפשר לקשור שקית של פח?

  ...
  • נקודת זינוק

   נקודת זינוק- מלאכות תופר וקושר

   להכניס בהקדמה למורה מה ביחידה?

   • נצעד בשביל"ם של ההלכה: נגרה את התלמידים במשימת פתיחה ראו ב"נקודת זינוק", נמשיך במבט מקיף על פרק ההלכות בפעילות "תצפית", נעמיק בכמה הלכות נבחרות באמצעות "מרכז מבקרים", ונסיים במבט אישי ראו ב"מה בתרמי"ל שלי"?
   • מלאכות קושר -מתיר/ תופר- קורע- הסבר למורה:
   • מלאכות קושר ומתיר
    • המלאכה במשכן: הכנת רשתות העשויות קשרים' כדי לצוד בהם את החילזון' שממנו הפיקו את צבע התכלת. בהכנת הרשת לעיתים היו צריכים להתיר חוטים מרשת אחת ולהעביר לרשת אחרת.
    • אבות ותולדות:אב מלאכה: עשיית קשר והתרתותולדה – שזירה של חוטים (לא קשירה) והפרדת חבל משזירתו.
    • מושגים
     • קשר בר קיימא/לא בר קיימא, קשר של אומן, קשר עניבה,
    • עקרונות
     • קיימים שני תנאים לקשר שנחשב למלאכת יצירה ואסור לעשותו ולהתירו מן התורה:
      1. קשר של קיימא- מטרה וכוונה- קשר שמטרת עשייתו לזמן רב, כלומר הקושר את הקשר לא מתכנן זמן להתירו.
      2. קשר מעשה אומן – סוג הקשר עצמו חזק (כמו האומנים שעושים קשר חזק שישמש אותם בעבודתם)
     • חכמים אסרו קשר של אומן גם אם לא בר קיימא, כמו כן בגלל שלא בקיאים מהו הקשר הנקרא חזק לכן אוסרים כל קשר על גבי קשר, יש מהספרדים שמקלים בכך.
     • קשר מותר- שלא קיימים בו התנאים לא נקרא קשר:ק שר אחד וכן קשר עניבה
   • מלאכות תופר וקורע
    • המלאכה במשכן: תופרים ומחברים את היריעות. כאשר היה נעשה נקב ביריעה (ע"י תולעת וכד'), היו קורעים אותה כדי לתפור מחדש ולתקן.
    • אבות ותולדות: אב מלאכה- תפירה
     קורע- קריעה לשם תיקון ולא לשם קלקול
     תולדה – הדבקת נירות – תופר, הפרדת ניירות דבוקים- קורע
    • עקרונות
     • קריעה נחשבת לקריעה של אריג העשוי הרבה חוטים או הפרדה של כמה ניירות דבוקים וכד'. קריעה של נייר אחד לא קשורה למלאכת קורע, אך קשורה לאיסורים אחרים בשבת ראו סעיף ד'
     • האיסור מהתורה הוא קריעה כדי לתקן, ומדברי סופרים- אסור גם קריעה סתם.
    • מושגים
     • נעשה כדי להתקיים/ לא נעשה כדי להתקיים
      – עשוי להתקיים- הקריעה אסורה אם ההדבקה היא במטרה שההדבקה תתקיים כמו הדבקה של סגירת שקית וכד'. ולא במקרה שסתם דבקו ניירות בטעות.
    • גישת שבלי"ם– המרכיבים באים לידי ביטוי ביחידה זו:
     •   ש-שאלה הלכתית- משחק "שואלים" ו"רבנים" ראו ב"תצפית"

                               ב- בירור ההלכה- בדיקת ההלכה המתאימה לאירוע ב"תצפית", במסגרת "שואלים ו"רבנים".

                               י-יצירתיות – גילוי המלאכה באמצעות תמונות- מציאת משותף ומיון לשתי קבוצות (תופר וקושר),משחק "שואלים "                                            ו"רבנים" המכניס מתח וסקרנות ללימוד ההלכות , וכן במשימת הסיכום- "מה בתרמי"ל שלי?"

                             ל- למעשה- עקרונות מלאכת תופר וקושר ראו ב" מרכז מבקרים" "תצפית".

     • מ-מושגים- הגדרת המושגים והבחנה ביניהם: "קשר של קיימא", "קשר מעשה אומן", "גזרת חכמים" , "איסור מהתורה"  ב" מרכז מבקרים"  – ב"נקודת זינוק" וב"תצפית". 
     • נקודת זינוק- מה תמצאו כאן? 
     • בפתיחת השיעור הציגו לפני הכיתה מספר תמונות,  ובררו מה המשותף ביניהם. דרך מציאת המשותף נגלה את המלאכות עליהם נדון- קושר ותופר. יש קשר בין שתי המלאכות ששניהם יוצרים חיבור בין שני דברים או חלקים.
   כרטיס כניסה מלאכות תופר וקושר

   כרטיס כניסה 4 בדף

   כרטיס כניסה 1 בדף

  • תצפית

   מלאכות תופר וקושר- תצפית

   מה תמצאו כאן?

   1. סיכום ההלכות למורה והצעה לפעילות
   2. פעילות "שואלים" ו"רבנים" באמצעות הפעילות יעברו התלמידים על ההלכות. מצורפים כאן הנחיות למורה לפעילות וכן שאר הפרטים שנצרכים לפעילות. שימו לב לאביזרים שיש להביא לצורך הפעילות כמו פעמון, פתקי ממו ועוד. (ראו בהנחיות למורה)
    • מומלץ לקיים את הפעילות לאחר צפייה בסרטון ועבודה על כרטיס הצפיה, כדי שיבינו את המושגים: קשר של אומן וקשר (תפר – חיבור) בר/של קיימא
    • רצוי לקיים את הפעילות בחדר גדול עם אפשרות ומרחק ל"ריצה"…
   מלאכת קושר ומתיר- מיפוי תכנים והצעות לשיעור הלכה

   קושר ומתיר- מיפוי והצעה לפעילות

   הסבר ותשובון למורה

   תצפית למלאכות קושר ומתיר למורה

   מרוץ פסקי ההלכה-תשובון למורה

   שאלות/ בעיות

   כרטיסי מקרה או בעיה

   מעמד לשולחן-עקרונות

   מעמד לשולחן

  • מרכז מבקרים

   במסגרת העיון בהלכה, בחרנו להתמקד בסוגי הקשרים האסורים מן התורה: קשר של קיימא וקשר מעשה אומן. נעמוד גם על ההבדל והתהליך של השתלשלות ההלכה- האיסור מהתורה ומה הוסיפו החכמים ומדוע.

   הסרטון ממחישה קשרים אלה ופותח מקום לדיון. כרטיסי הצפייה מרחיבים את הרעיון.

   כרטיס צפיה- כיתות ד-ו

   ד-ו כרטיס צפיה מלאכות קושר ומתיר צבעוני

   ד-ו כרטיס צפיה מלאכות קושר ומתיר שחור לבן

   כרטיס צפיה כיתות ז-ח

   ז-ח כרטיס צפיה מלאכות קושר ומתיר שחור לבן

   ז-ח כרטיס צפיה מלאכות קושר ומתיר צבעוני

   סרטון ד-ח

   מלאכת קושר ומתיר (360p)

  • מה בתרמיל?

   פעילות סיכום קבועה. ניתן לבחור שאלה לסיכום או לתת בחירה לתלמידים על איזו שאלה לענות.

   תרמילים 4 בעמוד -כל עמוד מילה אחרת

   תרמילים – 4 בדף (בנפרד) – בנים – שחור לבן

   תרמילים – 4 בדף (בנפרד) – בנים – צבעוני

   תרמילים – 4 בדף (בנפרד) – בנות – צבעוני

   תרמילים – 4 בדף (בנפרד) -בנות – שחור לבן

   כל התרמילים בעמוד אחד

   תרמילים – כולם בדף אחד – בנים – שחור לבן

   תרמילים – כולם בדף אחד – בנות- שחור לבן

   מה בתרמיל?-כל התרמילים

   מה בתרמיל?-כל התרמילים בנות

   תרמילים בכרטיסים בודדים

   תרמילים בכרטיסים בודדים – בנים – צבעוני

   תרמילים בכרטיסים בודדים – בנים – שחור לבן

   תרמילים בכרטיסים בודדים – בנות- צבעוני

   תרמילים בכרטיסים בודדים – בנות- שחור לבן