מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    מניין

    כינוי לעשרה יהודים מעל גיל בר מצווה – אשר בהיותם יחד אפשר לקיים מצוות מסוימות הדורשות נוכחות של עשרה אנשים – למשל קריאה בתורה – אמירת קדיש וקדושה.

    ...