מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    מעות חיטים

    כסף שאוספים לפני פסח כדי לחלק לעניים – שיהיה להם במה לקנות את צורכי החג. נקרא גם 'קמחא דפסחא' – בעברית 'קמח לפסח' על שם הכסף הנדרש לקניית צרכי החג.

    ...

    כדאי ללמוד עוד על פסח