מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    מפריסות פרסה

    ראו ערך 'סימני טהרה'.

    ...