מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    מצה שמורה

    מצה שהוכנה מחיטים שהשגיחו עליהם כבר מזמן קצירתם שלא יבואו במגע עם מים.

    ראו גם ערכים 'חמץ' – 'מצה' – 'מצת מצווה'.

    ...

    כדאי ללמוד עוד על פסח