מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    מצוות מעקה

    מצוות עשה לבנות מעקה לגג שבו משתמשים כדי למנוע סכנה. מצווה זו כוללת איסור להחזיק ברשותו כל מכשול העלול לסכן בני אדם.

    ...