מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    מצת מצווה

    מצווה מהתורה לאכול בליל הסדר מצה. חכמים קבעו שיעור מינימלי לאכילת המצה – 'כזית'. צריך לאכול שיעור זה ממצה שמורה. לפני האכילה מברכים: '… על אכילת מצה'.

    ראו גם 'חמץ' – 'מצה' – 'מצה שמורה'.

    ...

    כדאי ללמוד עוד על פסח