מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    מקרא מגילה

    אחת מארבע מצוות הפורים היא קריאת מגילה בערב ובבוקר. בקריאת המגילה אנו מזכירים ומשבחים את הקב"ה על הנס שעשה לנו.

    ראו גם ערכים 'מגילת אסתר' – 'פורים' – 'משלוח מנות' – 'מתנות לאביונים' 'סעודת פורים'

    ...

    כדאי ללמוד עוד על פורים