מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    מראית עין

    דין הלכתי המסתעף מהפסוק "והייתם נקיים מה' ומישראל" (במדבר לב, כב), האוסר לעשות פעולות מסוימות שבהן כשלעצמן אין כל חטא, אך הן עלולות להיראות כאילו יש בהן חטא, או ליצור את הרושם שפעולות אחרות, שיש בהן איסור, הן מותרות. בכלל זה, החיוב שלא להיחשד בעיני אנשים בעשיית מעשים בלתי ראויים.

    ...

    מושגים נוספים במֻשָּׂגִים שׁוֹנִים

    לכל המושגים