מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    מרור

    אחד ממרכיבי קערת ליל הסדר – עלים מרים של חסה – חזרת או ירקות מרים אחרים – שמצווה מהתורה לאכלו בליל הסדר יחד עם המצה וקורבן הפסח.

    ראו גם ערכים 'חג הפסח' – 'מצה' – 'קערת הסדר' – 'קורבן הפסח'.

    ...

    כדאי ללמוד עוד על פסח