מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

לומדים מהספר

  • משחקים בשבת - תצפית

  משחקים בשבת

  ...
  • תצפית

   תצפית- משחקים בשבת
   משחקים בשבת- מיפוי והצעה לפעילות

   משחקים בשבת- מיפוי תכנים