מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

  משלוח מנות

  אחת מארבע מצוות הפורים היא משלוח מנות איש לרעהו – כדי להרבות אחווה בין האנשים.

  חובה לשלוח לפחות שתי מנות אוכל לאדם אחד.

  ראו גם ערים 'פורים' –  מקרא מגילה – מתנות לאביונים – סעודת פורים'.

  ...

  כדאי ללמוד עוד על פורים